İkisinin arasındaki fark süzme planlanan ve bir kuvvetin müdahalesi ile yapılan bir işken, sızma bulunduğu ortamdan kendiliğinden oluşur.

Sızma ve süzme kelimelerinin sözlük karşılıkları şöyle verilmiş;

Sızmak: İnce aralıklardan veya gözeneklerden az miktarda ve belli olmadan yavaş yavaş akmak, çıkmak:

Süzmek: Bir sıvıyı, içindeki katı maddelerden ayırmak için bez veya delikli bir kaptan geçirmek:

         İkisinin arasındaki fark süzme planlanan ve bir kuvvetin müdahalesi ile yapılan bir işken, sızma bulunduğu ortamdan kendiliğinden oluşur.

        Birinde yani süzmede ısmarlama varken, sızmada içinde bulunan şartlar nedeni ile oluşan bir durum. Kendiliğinden oluşan demektir.

        Toplumları ayakta tutan ve topluma yön veren bir eğitimli orta kesim vardır. Bu kesim, toplumsal normlara (  Önceden belirlenmiş kalıp;-TDK. Sözlük) göre hareket eden, hemen hemen neredeyse tümü toplum ve devlet için üreten, düzenli vergi veren, devletin sosyal güvenlik kurumlarına ödemeler yapan, yine çok büyük bir çoğunluğu istihdam yaratan bir kesimdir. Bu sınıf Kanunlara saygılı, hükümetlerin uygulamaları ile yakından ilgili ve bu uygulamalardan olumlu veya olumsuz olaraktan en çok yakından ilgilenen ve etkilenen kesimdir. Çocuklarının eğitimine ve aile düzenine son derece duyarlı bir kesimdir.

         Bu kesim aslında toplumlarda kendiliğinden oluşur yani sızma bir sınıftır. Bu sınıfı süzme şekilde oluşturmaya çalışırsanız, toplumlarda kanaat önderleri oluşamaz. Kanaat önderlerine en çok devletin yönetim kademelerinin ihtiyacı vardır. O yüzden yenidünya düzeni denilen yapıda eski dünya düzenindeki erkler olan,  Yasama, yürütme, yargının yanına, Basın ve Sivil toplum kuruluşlarını ilave etmişlerdir.

         Yenidünya düzenindeki beş erke müdahaleler, dizaynlar yerine bu yapıların otokontrol sistemleri ve bu yapıların denetlenir, izlenebilir, hesap verebilir hale getirilmiştir.

         Bunun aksine müdahalelerde, yenidünya düzeninde ilave edilen Basın ve Sivil Toplum ( siyasi partilerde buna dâhildir.) bu yapıları atanmış liderlerle yönetmeye veya sızma değilde süzme basın ve sivil toplum kuruluşları ile yönlendirmeye çalışırsanız üst yönetimler ilk başlarda çok rahat etseler de, uzun vadede telafisi çok güç sonuçlarla karşılaşabilirler.

        Toplumda, birçok işletmede, sivil toplum kuruluşunda, okulda, apartmanda hem bir formel (resmi) Lider hem de informal ( resmi) olmayan lider vardır. Birisi sızma, diğeri ise süzme tanımına daha yakındır.

        Toplumları yönetenlerin, kendiliğinden toplumun doğal kanaat önderlerine, ihtiyaçtan doğan ve ihtiyaca gerçekten çare bulmaya çalışan kişi, basın ve sivil toplum kuruluşlarına kulaklarının kapatmaları onları yok kabul etmeleri, bu kişi ve yapıları dinlendirir ama uzun vadede kendileri ve toplum kaybeder.

         Süzme şekilde popülist sivil toplum, basın oluşturula bilir. Sızma kadar uzun ömürlü olamaz.