Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında; okullarda yapılacak söz varlığını zenginleştirme çalışmaları ile öğrencilerin dilimizin zenginliklerini tanıması, kültür taşıyıcısı olan sözcüklerimizle buluşması, buna bağlı olarak da dili iyi kullanması ve düşünce dünyasını geliştirmeleri amacıyla yeni bir yarışma daha düzenleniyor.

Proje kapsamında bugüne kadar; "Sözlük Tasarım", "En Güzel Cümle/Afiş" ile "Safahat" Konulu Çevrim İçi Bilgi Yarışmaları düzenlendi. "Hikâye Yazma Yarışması" kapsamında öğrencilerimizden, "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" Dede Korkut Hikâyeleri'nden hareketle yeni bir hikâye yazmaları isteniliyor.

Uşak ilindeki resmî/özel eğitim öğretim kurumlarında öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışma aşağıdaki takvime göre yürütülecek. Yarışmaya Uşak ilindeki resmi/özel eğitim öğretim kurumlarında öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek.

Yarışmaya katılan öğrencilerin yazdıkları hikayeleri 19 Ocak 2024 tarihine kadar okullarına teslim etmesi gerekiyor.

Okul birincisi eserler 22 Ocak 2024 tarihine kadar İlçelerde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırılacak.

25 Ocak 2024 tarihinde il bazında dereceye giren öğrencilere belirlenecek.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERDE ARANAN ŞARTLAR

1. Yarışmaya katılacak öğrencinin Uşak il genelindeki bir ilkokul ve ortaokul kurumunun öğrencisi olması gerekiyor.

2. Öğrenciler yarışmaya yalnızca 1 (bir) eser ile katılabilecekler.

3. Eserler Dede Korkut okumalarından hareketle hikâye türünde yazılacak.

4. Eserler Word düzeninde Times New Roman yazı karakteriyle 1,5 satıraralığında

12 punto ile yazılacak ve üç sayfayı aşmayacak.

MASALLAR NASIL DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK?

a) Hikâye tekniğinin kullanımı 20 PUAN

b) Özgünlük   25 PUAN

c) Kurgu, karakter ve olayların uyumu 10 PUAN

d) Türkçeyi kullanma becerisi 15 PUAN