Örnek No:54*

T.C.
UŞAKİCRA DAİRESİ

2023/209 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/209 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 14:32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 14:32
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 14:32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 14:32

18/08/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN01879617