Uşak Baro Başkanı Emin Coşkun, mesajında şu cümlelere yer verdi, “5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle yapılan açıklamada, Uşak Baro Başkanı Emin Coşkun, mesleğin sorunlarının çözümüne yönelik çeşitli taleplerini kamuoyuyla paylaştı. Talepler arasında, nitelikli hukuk eğitimi, Avukatlık Meslek Sınavı, avukatlara yönelik şiddetin son bulması ve kamu avukatlarının özlük haklarının kanunla düzenlenmesi gibi konular yer aldı.

Stajyer avukatlar için Hazine’den karşılanan ücret istenirken, acil yardım ödeneklerinin artırılması talep edildi. Başta CMK ve adli yardım ödemelerinde olmak üzere, avukatlık hizmetleri için KDV indirimi talep edildi. Avukatlık mesleğinin iş alanlarının daraltılmasının önüne geçilmesi istendi. Kişisel ve verilerin korunması gibi gerekçelerle mesleki faaliyetlerin engellenmemesi talep edildi. Baroların gelirlerinin artırılmasını sağlayacak hukuki mekanizmaların hayata geçirilmesi ve bağlı çalışan avukatların hukuki statülerinin güvence altına alınması istendi. Ayrıca, avukatın tekel hakkını olduğu kadar yurttaşın adil yargılanma hakkını da ihlal eden hukuka aykırı faaliyetlere son verilmesi talep edildi.

Açıklamalarına devam eden Coşkun, avukatların mesleki faaliyetlerini sürdürebilmeleri için ekonomik, hukuki ve fiziki şartların iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için avukatların haklarının ve itibarının korunmasının önemine vurgu yaptı.Avukatlık mesleğinin toplumda hak ettiği değeri görmesi gerektiğini dile getiren Coşkun, avukatların adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynadığını ve bu nedenle mesleki sorunların çözülmesinin toplumun genel huzur ve güvenliği için de önemli olduğunu vurguladı.

Son olarak, Uşak Baro Başkanı Emin Coşkun, avukatlar ve Barolar olarak mesleklerinin saygınlığını ve itibarını korumak için kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade ederek, adaletin tesis edilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması için çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti. Coşkun: “

"Türkiye’nin 31 ilinde, 190 bin avukatın kayıtlı olduğu meslek örgütleri olarak, avukat için adaletin sağlanmadığı bir 5 Nisan Avukatlar Günü daha geçirmeyi kabul etmiyoruz. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara’da “Avukat için de Adalet” demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz.” Dedi.

Editör: Öyküm Yavuz