Mustafa Kemal Paşa Amfisinde yapılan ve Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Birgin, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Şanlı, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, akademisyenler, konuklar ve öğrenciler katıldı.  “Yüzyıllardır üzerinde yaşadığı toprakları vatan tutan Türk halkı, vatanını kaybetmemek için Mustafa Kemal Paşa önderliğinde can vererek, kan dökerek milli iradesini ortaya koymuştur. Hepsini saygı ve minnetle yad ediyorum.” diye konuşmasına başlayan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sadiye Tutsak yaptığı konuşmada şu noktalara dikkati çekti: “Türk Halkının ortaya koyduğu irade, çok meşakkatli bir süreçten sonra 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında toplanacaktır. Mustafa Kemal Paşa'nın 24 Nisan 1920 günü meclise verdiği takrirde hükumetin kurulmasının zaruri olduğu, geçici olarak bir hükumet başkanı seçmek veya padişaha bir vekil tanımanın mümkün olmadığı, milli iradenin temsilcisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu ve bu meclisin üstünde kuvvetin olmadığını belirtmesi, halk iradesini ne kadar ön planda tuttuğunu göstermektedir. Verdiği bu takrirde meclisin çalışma şeklini ortaya koyan Mustafa Kemal Paşa, milli hakimiyete dayanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna giden süreci başlatmıştır. Bugün burada değerli hocamız Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan bizlere ayrıntılı olarak süreci anlatacak. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan verdiği konferansta 1. Meclisin açılmasını hazırlayan olağanüstü şartları ve meclisin açıldığı dönemki iklim hakkında ayrıntılı bilgi verdi.  Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı topraklarının emperyalist devletler tarafından hangi özelliklere göre paylaşıldığını anlatan Prof. Dr. Ertan, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1. Meclisi açarken izlediği hukuksal yolu da anlattı. Ayrıca Prof. Dr. Ertan yaptığı konuşmada 1. Meclisin yapısını ve oluşturduğu anayasanın diğer tüm anayasalardan farkını belirtti. Konferans, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Programın sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Osman Birgin tarafından Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan’a, üniversitemiz plaketi ve Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Şanlı tarafından teşekkür belgesi verilip toplu fotoğraf çekildi.

Editör: Öyküm Yavuz