Uşak Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; ilçe millî eğitim müdürleri, il millî eğitim şube müdürleri ve okul yöneticileri katıldı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan İl Millî Eğitim Müdürü Halil Yücel "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin", beceri temelli, süreç odaklı bir eğitim anlayışını öngördüğünü, milli manevi değerlerimizi öğrencilerimize aktarmayı hedeflediğini ifade etti. Uşak'ta da eğitim camiası olarak bu modeli en iyi şekilde uygulamayı amaçladıklarını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Halil Yücel konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek tarihî bir adımın heyecanını paylaşıyoruz: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli. Bu model, 21. yüzyılın ihtiyaçlarına ve değişen dünyaya ayak uyduran yepyeni bir müfredat taslağı sunarak eğitim sistemimizde köklü bir dönüşümün kapılarını aralıyor. On yıllık bir çalışmanın ürünü olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yüzlerce akademisyen, öğretmen ve eğitim paydaşının özverili katkılarıyla hazırlanmıştır. Modelin temelini oluşturan beceriler çerçevesi, titiz çalıştaylar ve yoğun toplantılar sonucunda belirlenmiş, her bir ders için oluşturulan ekipler ise müfredatın kusursuzlaştırılması için büyük bir emek sarf etmiştir.

Yeni müfredatımız, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli olarak uygulanmaya başlayacaktır. Bu model, öğrenciyi zihinsel, sosyal, duygusal, bedensel ve ahlaki açılardan bütün bir birey olarak ele alarak akademik bilginin ötesinde yaşam becerilerini ve erdemli karakter gelişimini ön planda tutmaktadır.Öğrencilerimiz, veriye dayalı karar verme ve bilimsel bakış açısı geliştirme becerileriyle donatılacak, edindikleri bilgileri analiz edip yorumlayabilecek ve yeni problemlere çözümler üretebilecek hâle geleceklerdir. Ayrıca, millî değerlerimize de büyük önem veren model, vatansever ve kendi kültürüne sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Güncel teknolojik ve bilimsel gelişmeleri de içeren müfredatımız, öğrencilerimizi dünyanın önde gelen ülkelerinde kullanılan en son teknolojilerden ve bilimsel gelişmelerden haberdar olarak yetiştirecektir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca titizlikle incelenecek ve son şekline kavuşturulacaktır. Bu süreçte sizlerin de değerli görüş ve önerileriniz, modelin daha da mükemmelleştirilmesine katkıda bulunacaktır."

Okul Müdürlerine Yeni Modelde Çok İş Düşecek 

Toplantıda okul müdürlerinin yeni müfredatın uygulanması sürecinde çok önemli görev ve sorumluluklarının bulunduğunu, okul müdürlerinin katkı ve destekleriyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin hedeflerine çok daha çabuk ulaşılacağını ifade eden İl Millî Eğitim Müdürü Yücel "Bu tarihî dönüşümün bir parçası olmak ve gelecek nesilleri 21. yüzyılın liderleri olarak yetiştirmek için sizlerle iş birliği yapmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Yeni müfredatın uygulamaya geçirilmesi ve tüm paydaşların bilgilendirilmesi konusunda sizlerin liderliği ve rehberliği büyük önem taşımaktadır. Öğretmenlerimizin ve velilerimizin de desteğiyle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni en iyi şekilde uygulayarak Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açacağımıza inanıyorum." dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Halil YÜCEL'in konuşmalarının ardından, Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından 'gorusoneri.meb.gov.tr' adresi üzerinden kamuya sunulan ve tüm illerimizde gerçekleştirilen toplantılar kapsamında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından, Maarif Modelinin detaylı olarak incelendiği toplantı; katılımcıların görüş, öneri ve katkılarını sunmalarının ardından sona erdi.

Muhabir: hava aksu