Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde görev yapan ve uluslararası ilişkiler alanında adından söz ettiren Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, 1984 doğumlu ve zengin akademik kariyeri ile dikkat çekiyor. İlk adımlarını Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde atan Açıkalın, çeşitli alanlardaki çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası platformlarda saygı görmüş bir isimdir.

Açıkalın'ın uzmanlık alanları arasında Türk dış politikası, karmaşıklık teorisi, göç çalışmaları, iklim mültecileri, gastrodiplomasi ve moda diplomasisi gibi geniş bir yelpaze bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının ötesinde, Türkiye Sağlıklı Şehirler Birliği danışma kurulu üyeliği gibi sivil toplum katkıları da kariyerini şekillendirmiştir.

Doç. Dr. Şuay Nilhan'nın Kitapları 

Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın'ın kitaplarından biri olan "Türk Dış Politikasında Liderlik Diplomasisi," uluslararası ilişkiler literatüründe önemli bir yer edinmiştir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası dergilerde sunduğu makale ve bildirilerle genç akademisyenlere örnek olmuş ve alanında etkileyici bir iz bırakmıştır.

Akademik liderlikte de başarılı bir şekilde ilerleyen Açıkalın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde enstitü müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Verdiği dersler, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde geniş bir öğrenci kitlesine hitap etmektedir.

Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın'ın ulusal ve uluslararası ilişkilerdeki bilgi birikimi, toplumsal etki yaratma çabaları ve akademik liderliği, onu uluslararası ilişkiler alanında saygı gören bir isim haline getirmiştir.