Bu önemli tarihi derinlikte, Teşkilat-ı Mahsusa'nın faaliyetleriyle iz bırakan bir isim vardır: Polat Safi. Akademik kariyerine Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde aldığı lisans eğitimiyle başlayan Safi, Türkiye'nin istihbarat tarihini anlamak ve açıklamak adına önemli bir yere sahiptir. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla bu alandaki bilgi birikimini derinleştiren Safi, özellikle Birinci Dünya Savaşı döneminde Teşkilat-ı Mahsusa'nın Suriye ve Lübnan'daki casusluk faaliyetlerine dair sunduğu katkılarla tanınmaktadır. Ancak, Polat Safi'nin kişisel yaşamına dair detaylar net bir şekilde bilinmemektedir. Bu yazımızda, Polat Safi'nin akademik yolculuğu ve tarihe olan katkılarına odaklanacağız.

Polat Safi Kimdir?

Türkiye'nin tarihi derinliklerinde iz bırakan isimlerden biri olan Polat Safi, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde aldığı lisans eğitimiyle başladığı akademik yolculuğuna, Teşkilat-ı Mahsusa'nın İngiliz işgali altındaki Mısır'a karşı yürüttüğü faaliyetleri konu alan yüksek lisans çalışması ve ardından tamamladığı doktora tezi ile devam etti. "The Ottoman Special Organization – Teşkilat-ı Mahsusa: An Inquiry into its Operational and Administrative Characteristics" başlıklı doktora teziyle doktor unvanını kazanan Safi, bu alandaki bilgi birikimiyle öne çıktı.

Türk istihbarat tarihi ve gayrinizami harp konularında uzmanlaşan Polat Safi, özellikle İttihat ve Terakki dönemindeki istihbarat faaliyetlerini ele alan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Hüseyin Aziz Akyürek'e ait olduğuna inanılan hatıratın tenkitli neşrini gerçekleştirerek "İstihbarat Savaşları: Birinci Dünya Savaşı’nda Suriye ve Lübnan’da Casusluk Faaliyetleri" adlı eseriyle önemli bir katkı sağladı. Ancak, Polat Safi'nin nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu hakkında net bilgiler bulunmamaktadır.