Prof. Dr. Alpay Azap, Türk tıp camiasının önde gelen isimler arasında yer almaktadır. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzman olan Azap, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, akademik ve profesyonel kariyerine aynı üniversitede devam etmiştir. Kariyeri boyunca birçok idari görev üstlenmiş, çeşitli bilimsel derneklerde aktif rol almış ve uluslararası alanda sayısız çalışmaya imza atmıştır. Halen Ankara Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Azap, İbni Sina Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı ve İnsan Kaynakları ile Kalite Birim Sorumlusu görevlerini de sürdürmektedir.

Prof. Dr. Alpay Azap Kimdir?

Prof. Dr. Alpay Azap, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzman bir hekimdir. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda ihtisasını 2000 yılında tamamlamıştır. İhtisasını tamamladıktan sonra 2000-2001 yıllarında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 2002 yılından itibaren ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde uzman olarak çalışmaya başlamıştır. 2006 yılında Doçent, 2011 yılında ise Profesör unvanını kazanmıştır. Halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2010 yılında İbni Sina Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak atanan Prof. Dr. Azap, bu görevini sürdürmektedir. Bu süreçte İnsan Kaynakları, Kalite Birimi, Tıbbi Malzeme Birimi ve Bilgi İşlem Birimi'nde görev yapmıştır. Halen İnsan Kaynakları ve Kalite Birim Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (ESCMID), Türk Hematoloji Derneği ve Febril Nötropeni Derneği üyesi olan Dr. Alpay Azap, 2008-2011 yılları arasında KLİMİK Derneği Yeterlilik Sınav Komisyon Sekreterliği görevini yürütmüştür. 2011-2017 yılları arasında KLİMİK yönetim kurulu üyeliği yapmış ve 2017-2021 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ayrıca, KLİMİK altında 2013 yılında kurulan Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu'nun yürütme kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Alpay Azap, Klimik Dergisi ve Infectious Diseases & Clinical Microbiology Dergisi'nin editörler kurulunda yer almaktadır. Uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış 28 makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda ikisi sözel olmak üzere 24 bildirisi vardır. Ayrıca, ulusal bilimsel dergilerde yayımlanmış 30'un üzerinde makalesi ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş 100'ün üzerinde sözel ve poster bildirisi mevcuttur. Prof. Dr. Azap'ın özel ilgi alanları arasında bağışıklama, sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar, infeksiyon epidemiyolojisi, bağışıklığı baskılanmış hastalarda (organ nakil alıcıları, kanser hastaları vb.) gelişen infeksiyonlar, antibiyotik direnci, grip ve yeni ortaya çıkan infeksiyonlar bulunmaktadır. Prof. Dr. Alpay Azap, halen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmanın yanı sıra, İbni Sina Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı ve İnsan Kaynakları ile Kalite Birim Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda çeşitli bilimsel dergilerde ve derneklerde aktif olarak görev almaktadır.

Editör: Haber Merkezi