Ortaçağ İslam dünyasının önemli liderlerinden biri olarak kabul edilen Nureddin Mahmud Zengi, 1118 yılında Musul'da dünyaya geldi. Musul atabeyi İmameddin Zengi'nin oğlu olarak doğan Nureddin, babasının 1146'da ölümü üzerine Halep'e giderek atabeylik görevini üstlendi. Adaletli ve bilge bir yönetici olarak tanınan Nureddin Zengi, halk arasında "el-Emir’ul-Adil" (Adil Hükümdar) lakabıyla anıldı.

Nureddin Zengi Kimdir?

Müslümanları birleştirme amacıyla hareket eden Nureddin, kardeşi Seyfeddin Gazi ile birlikte Musul ve Halep arasındaki atabeylik topraklarını paylaştı. Müslümanları bir araya getirme vizyonunu gerçekleştirmek için siyasi yeteneklerini kullanarak, İslam dünyasında birlik ve dayanışmayı sağladı.

Nureddin Zengi'nin üç temel hedefi vardı: Müslümanları birleştirerek İslam birliğini kurmak, Kudüs'ü fethetmek ve Konstantiniyye'yi almak. Bu hedeflerden ilki olan İslam birliğini başarıyla gerçekleştiren Nureddin, ardından Kudüs'ün fethi için zemin hazırladı. Ancak Kudüs'ün fethi, onun döneminde değil, daha sonraki lider Selahaddin Eyyubi tarafından gerçekleştirildi.

Nureddin Zengi'nin ölümü, 15 Mayıs 1176 tarihinde Şam'da geçirdiği boğaz iltihabından kaynaklandı. Ancak onun mirası, Müslüman birliğine katkıları ve bölgesel istikrarı sağlamadaki başarıları ile yaşamaya devam etmektedir.

Son Anlaşmazlıkları ve Ölümü

Nureddin Zengi'nin Anadolu'daki bazı kasabaları ele geçirmesi, II. Kılıç Arslan'ın ordusuyla Kayseri'de karşılaşmasına neden oldu. Ancak taraflar arasında yapılan anlaşma ile savaştan çekildiler. Ardından Abbâsî halifesinin gönderdiği menşurlarla Musul, el-Cezire, Erbil, Hilat, Suriye ve Mısır hükümdarı ilan edilen Nureddin, 15 Mayıs 1176'da Şam'da geçirdiği boğaz iltihabı sonucu yaşamını yitirdi.

Nureddin Zengi'nin ölümü, Ortaçağ İslam dünyasının önemli bir dönemine damga vuran bir liderin kaybı olarak değerlendirildi. Müslümanların birliğine ve bölgesel istikrara katkıları, onun mirasını günümüze taşıyan unsurlar arasında yer alıyor.