Türk Tarih Kurumu'nda önemli çalışmalara imza atan Bülent Özdemir, Türk tarihine katkılarıyla tanınan bir akademisyen olarak dikkat çekiyor. Süryaniler üzerine yaptığı araştırmalar ve Osmanlı sosyo-ekonomik tarihi üzerine çıkardığı makalelerle bilinen Özdemir'in hayatı ve çalışmaları, merak edilen konular arasında yer alıyor.

Bülent Özdemir Kimdir?

24 Mayıs 1970 tarihinde Gönen'de doğan Bülent Özdemir, orta öğrenimini Savaştepe Öğretmen Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1991'de Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

1993 yılında YÖK bursuyla yurtdışında yüksek lisans ve doktora eğitimi almak üzere görevlendirilen Özdemir, yüksek lisansını 1997'de California State University, Long Beach'de Modern Avrupa Tarihi ve Modern Ortadoğu Tarihi alanlarında tamamladı. Ardından 2000 yılında The University of Birmingham, İngiltere'de Osmanlı Çalışmaları alanında doktora ünvanını aldı. 2004 yılında ise doçent unvanını kazandı.

Osmanlı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel tarihi üzerine çeşitli makaleler yayınlayan Özdemir, özellikle Şer'iye Sicilleri ve Arşiv Belgeleri ışığında 18 ve 19. Yüzyıllarda Balıkesir’in Sosyo-Ekonomik Tarihi ve Süryaniler üzerine çalışmalarıyla tanınır. Ottoman Reforms and Social Life: Reflections from Salonica, 1830-1850 başlıklı kitabı önemli bir akademik katkı olarak kabul edilir.

Bülent Özdemir, halen Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca 2004 yılından bu yana Türk Tarih Kurumu'nda Süryaniler üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. Son olarak, Süryanilerin Dünü Bugünü: I. Dünya Savaşı’nda Süryaniler başlıklı kitabı Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanmıştır. Bülent Özdemir, Türk tarihine önemli katkılar sağlayan ve akademik camiada saygıyla anılan bir araştırmacıdır.

Editör: Haber Merkezi