Ekonomik göstergeler ışığında giderek pahalılaştığına şahitlik edilen gündelik hayat şartları toplumun her kesimini etkilerken özellikle ihtiyaç sahiplerinin bütçelerinde deprem etkisi yarattı. Devlet destekleri ile ayakta kalmaya çalışan ihtiyaç sahipleri güncel yardım modellerini yakından takip ederlerken milyonları ilgilendiren sıcak bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan 12. Kalkınma Planı’nın detayları ortaya çıktı. 2024- 2028 dönemini kapsayan plan dahilinde sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve yoksulluk ile mücadele başlıkları altında çeşitli düzenlemelerin yapılacağı görüldü.

HEDEFLER BELLİ OLDU

12. Kalkınma Planı’nın Meclis’e sunulması ile birlikte yoksulluk ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler için harekete geçileceği görüldü. 5 yıllık bir süreci kapsayan plan dahilinde bakım, rehabilitasyon ve psikososyal destek gibi hizmetlere vatandaşların daha kolay erişebilmelerini hedefleyen yetkililer, yeni dönemde sosyal yardımların etkinliklerinin artırılmasını sağlayacak. Ayrıca aile odaklı bir yaklaşımı benimseyecek olan yetkililer, eğitim, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlara yönelik yeni düzenlemeleri de hayata geçirecek.

PLANIN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Yeni dönemde mevcut ihtiyaç sahiplerine geniş bir perspektifte destek verecek olan yetkililer ayrıca sosyal sorunların ortaya çıkmasını engelleyici politikalar da yürütecek. Hali hazırda yürürlükte olan Aile Sosyal Destek Programı ile sosyal hizmet ve yardım programlarının etkinlikleri artırılacak ayrıca sosyal hizmetlere dair standartlar belirlenerek izleme, değerlendirme ve denetleme mekanizması oluşturulacak.

Yeni dönemde vatandaşların sosyal hizmetlerden ve yardımlardan yararlanabilmeleri amacı ile bilgilendirme faaliyetleri yoğunlaştırılacak, ayrıca toplum temelli bakım ilkelerine yönelik bir rota oluşturulacak. Yoksulluk riskinin azaltılması için uygulanacak olan programlar ile birlikte eğitim, sağlık, barınma, kanalizasyon ve içme suyu gibi temel kamu hizmetlerinde iyileşme sağlanacak.

Başta çocuklar, engelliler, yaşlılar, yoksullar ve kadınlar olmak üzere toplumun her kesimi bilinçlendirilecek ve dolayısı ile de afetler, ekonomik, sosyal ve çevre sorunlarına karşı direnç yükseltilecek. Kırsal kesimde ise kuraklık ve iklim değişikliğinden kaynaklanan yoksulluğun engellenmesi için tarımsal faaliyetlere daha da ağırlık verilecek. Bu kapsamda tarım arazilerinin daha verimli kullanılması sağlanacak.