AK Parti tarafından sunulan 80 maddelik torba yasa maddeleri belirlendi.  Yeni torba yasada bankalar ve finans kuruluşlarının enflasyon muhasebesi kapsamı dışında tutulması, KKM'nin süresinin uzatılması, deprem bölgesinde fahiş fiyatla satış yapanlara katlamalı ceza gibi birçok önemli maddenin bulunduğu belirtilmekte. İşte sırasıyla en önemli maddeler 

1. Konut Kredilerinde BSMV İstisnası:

Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV), konut kredilerinde sadece ilk konut için istisna olacak. Diğer konutlardan ise BSMV alınacak.

2. Bankalara Enflasyon Muhasebesi Muafiyeti:

2024 ve 2025 yıllarında banka ve finans kurumlarına enflasyon muhasebesi uygulanmayacak.

3. Finansal Sıkıntıda Olan Şirketlere Borç Yapılandırma Uzatması:

Finansal sıkıntı içinde olan şirketlere tanınan borç yapılandırma olanağının süresi 2 yıl daha uzatılacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı'na 2 yıl süre uzatımı yetkisi verilecek.

4. Kur Korumalı Mevduat İstisnasının Uzatılması:

Kur Korumalı Mevduattan (KKM) elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 30 Haziran 2024'e uzatılacak.

5. Gelir Vergisi İstisnalarında Artış:

Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi istisnası yüzde 50'den yüzde 80'e çıkarılacak. Ayrıca, gelir vergisi mükelleflerinin yabancı kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilecek.

6. Cep Telefonu Vergisi Güncellemesi:

Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı yıllık değerleme oranı ile güncellenecek, ayrıca uygulama süresi uzatılacak.

7. KDV Düzenlemesi Yetkisi:

Cumhurbaşkanı, KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden getirilmesinde yetkili olacak.

8. Götürü Gider İndirimi Kaldırılacak:

İhracat gelirlerinin binde 5'i olarak uygulanan götürü gider indirimi kaldırılacak.

9. İhracatlarda Vergi İndirimi:

Dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracatlarda imalatçıya kurumlar vergisinde 5 puan indirim yapılacak.

10. Mühendislik Hizmetlerinde Kazanç İstisnası Artışı:

- Yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, yazılım gibi hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan kazanç istisnası yüzde 50'den yüzde 80'e çıkartılacak.

11. Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı İmkanı:

- Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı sağlanacak.

12. Mahalli İdarelerin Kira Sertifikası İhraçları İzin Tabii:

- Mahalli idarelerin kira sertifikası ihraçları Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iznine tabii olacak.

13. Noter İle Yapılan Motorlu Araç Ticareti Sözleşmeleri:

- Motorlu araç ticareti yapanlar arasında yapılan sözleşmeler noterde yapılabilecek.

14. Yurtdışında Trafik Cezalarının Ödenmesi Zorunluluğu:

- Yurtdışında yaşayan Türkler, trafik cezalarını ödemeden ülkeden çıkış yapamayacak.

15. Deprem Bölgesinde Fahiş Fiyat Artışlarına Katlamalı Ceza:

- Deprem bölgesinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlamalı ceza uygulanacak.

16. İnternet Hizmet Sağlayıcılarından Vergilendirme:

- İnternet siteleri, bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi hizmetler sağlayanlar vergilendirilecek.

Bu torba yasa teklifi, ekonomik düzenlemelerden sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede düzenlemeler içermektedir.

Kaynak: Hava Aksu