Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir zabıt katibinin doğum sonrası çocuğu ilköğretime başlayana kadar olan dönemde yarı zamanlı çalışma talebinin reddedilmesine ilişkin incelemesini tamamladı. Kurum, yapılan başvuruyu haklı bularak Adalet Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi.

 Yarı Zamanlı Çalışma İzni Talebi Haklı Bulundu.

Bir zabıt katibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında, çocuğunun ilköğretime başlayacağı tarihe kadar yarı zamanlı çalışma talebiyle kuruma başvuruda bulundu. Ancak, başvuru Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu karara itiraz eden zabıt katibi, Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

KDK, incelemesinde ilgili kanunun çocukların anne-babalarına en çok ihtiyaç duydukları dönemde daha fazla zaman ayırabilmelerini amaçladığını vurgulayarak başvurucuyu haklı buldu. Kararında, derece ve kademe ilerlemesine ilişkin usullerin ve çalışma saatlerinin belirlenmesine kadar iznin kullanılmasının detaylı bir şekilde düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, idarenin düzenleme yapmamasının, zaten kendisi tarafından belirlenmiş kanun hükmünün hayata geçirilmesine engel teşkil etmeyeceğini ifade etti.

KDK'nın bu kararıyla birlikte, başvurucunun yarı zamanlı çalışma izni talebi işe başlama tarihinden itibaren ve 08.30-12.30 saatleri arasında uygulanarak kabul edildi. Karar, çocukların bakımı ve eğitimine daha fazla katılım sağlanmasını hedefleyen mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: Hava Aksu