Uşak Üniversitesi Enerji Çevre Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sibel Hişmanoğlu konferans salonunda ‘‘Atık Sulardan Antibiyotiklerin Fotokatalitik Prosesi ile Gideriminin Değerlendirilmesi’’ başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Konferansta Uşak Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Zeynep Ciğeroğlu önemli bilgiler verdi.Antibiyotikler ve etkilerinden bahseden Doç. Dr. Zeynep Ciğeroğlu geçmişte ve günümüzde kullanılan antibiyotik türlerini anlattı. Geçmişten günümüze antibiyotiklerin sağlık, hayvancılık gibi alanlarda çok sık kullanılmasından dolayı, antibiyotiklerin atık sulara karıştığını ve bu suların tarımda kullanılması nedeniyle antibiyotiklerin tarım ürünlerine geçtiğini, bu ürünlerin insanlar tarafından tüketilmesi neticesinde antibiyotiklerin tekrardan insanlara geçtiğini aktaran Doç. Dr. Zeynep Ciğeroğlu, bu sirkülasyonun sürekli devam etmesi durumunda, insanlarda antimikrobiyal direncinin oluşmasına neden olabileceğine vurgu yaptı.

Aktık Su Konferans Uşak Üniversitesi

Atık suların antibiyotiklerden arıtılması gerektiğine dikkati çeken Doç. Dr. Zeynep Ciğeroğlu, bu arıtma işlemi için çeşitli yöntemlerin kullanıldığından da bahsetti. Fotokatalitik proses ile yapılan arıtma işleminin bu yöntemlerden birisi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ciğeroğlu, fotokatalitik prosesin ucuz ve doğa dostu bir yöntem olduğuna dikkate çekti. Doç. Dr. Zeynep Ciğeroğlu sunumunda fotokatalitik proses yönteminin geçmişten günümüze atık suların arıtılmasında nasıl kullanıldığından ve karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümünden de bahsetti. Bu çalışmalardan elde etikleri sonuçlardan da bahsederek sunumuna devam eden Doç. Dr. Ciğeroğlu fotokatalitik proses ve benzer yöntemlerle atık sulardan antibiyotiklerin arıtılması gerekliliğinden bahsederek sunumuna son verdi. Konferans öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından sorulan soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

Editör: Öyküm Yavuz