Örnek No:55*

T.C.
UŞAK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/35 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Uşak İli, Merkez İlçesi, Elmacık Köyü, Höyük Dibi Mevkii 202 Ada 171 Parsel sayılı taşınmaz "Tarla" vasıfla 4.585,94 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi yoktur. Düz, killi-tınlı bünyede, toprak derinliği iyi olan, 1.sınıf sulu tarım arazisidir. Her yıl aralıksız olarak tarımsal üretim yapılması mümkündür. Taşlık ve kayalık olmadığı gibi, taban suyu ve tuzluluk problemi yoktur.
Adresi Elmacık Köyü Merkez / Uşak
Yüzölçümü 4.585,94 m2
İmar Durumu 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununa tabidir.
Kıymeti 596.000,00 TL
KDV Oranı %10
Kaydındaki Şerhler: Uşak Büyük Ova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK. kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:50

21/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01937551