Örnek No:55*

T.C.
UŞAK1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/33 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Uşak İli, Merkez İlçesi, Kapaklar Köyü, İstasyon Yolu Mevkii 154 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Tarla" vasıfla 21.221,14 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi yoktur. %2-3 meyilli, killi - tınlı bünyede, toprak derinliği iyi olan, 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Taşlık ve kayalık olmadığı gibi, taşkın, taban suyu ve tuzluluk problemi yoktur.
Yüzölçümü 21.221,14 m2
İmar Durumu 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabiidir.
Kıymeti 1.273.000,00 TL
KDV Oranı %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 10:20

Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Uşak İli, Merkez İlçesi, Kapaklar Köyü, Kumluk ve Akarca Yolu Mevkii 121 Ada 68 Parsel sayılı taşınmaz tapu kayıtlarında "Tarla" vasıfla 18.370,43 m2 yüzölçümüyle kayıtlıdır. Yola cephesi vardır. %2-3 meyilli, killi- tınlı bünyede, toprak derinliği iyi olan, 2.sınıf kuru tarım arazisidir.Taşlık ve kayalık olmadığı gibi, taşkın, taban suyu ve tuzluluk problemi yoktur.
Yüzölçümü 18.370,43 m2
İmar Durumu 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa tabiidir.
Kıymeti 919.000,00 TL
KDV Oranı %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:30

21/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01937547