Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/58120 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/58120 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak ili, Merkez ilçesi, İlyaslı Köyü 526 ada 12 nolu parselin yüzölçümü 1838,01 m²ve vasfı Bahçeli iki katlı ev ve müştemilatı dır.
Taşınmazın Mülkiyet Durumu: Borçlu adına 1/2 hisselidir.
Kıymeti : 981.320,90 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Uşak 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/240 Esas sayılı dosyasından İhtiyati tedbir şerhi vardır. Uşak 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/76 Esas sayılı dosyasından İhtiyati Haciz şerhi vardır. Uşak 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/724 Esas sayılı dosyasından İhtiyati Tedbir şerhi vardır. Uşak 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/724 Esas sayılı dosyasından İhtiyati Haciz şerhi vardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:42
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:42
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:42

28/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01900042