Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2023/16027 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16027 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Ulubey İlçe, KIRANKÖY Mahalle/Köy, Köyardı Mevkii, 115 Ada, 38 Parsel, de kayıtlı tarla.Ayrıntılı bilgi satış sitesinde ekli bulunan bilirkişi raporundan öğrenilebilir.
Adresi : Kıranköy Köyü Köyardı Mevkii Ulubey/Uşak / UŞAK
Yüzölçümü : 5.487 m2
Kıymeti : 329.220,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerindehaciz şerhleri bulunmakta olup, ayrıntısı tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 13:48
Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 13:48
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 13:48
Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 13:48
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Ulubey İlçe, İNAY Mahalle/Köy, Pınariçi Mevkii, 38 Parsel, de kayıtlı tarla.Ayrıntılı bilgi satış sitesinde ekli bulunan bilirkişi raporundan öğrenilebilir.
Adresi : İnay Köyü Pınariçi Mevkii 502 Parsel Ulubey/Uşak / UŞAK
Yüzölçümü : 21.350 m2
Kıymeti : 640.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tamamı veya bir kısmı 1.(Birinci) derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalmaktadır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 13:58
Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 13:58
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 13:58
Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 13:58
24/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01939796