Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2023/1592 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1592 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli, Merkez İlçesi, Atatürk Mahallesi, 5259 ada 9 parsel, 2 kat, 6 Numaralı Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz
Adresi : Atatürk Mahallesi, 4.Sümbül Sokak, Bina No:175, 2. Kat No:6Merkez / UŞAK
İmar Durumu: Uşak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilen imar durum belgesine göre taşınmaz, ayrık nizam 8 kata müsadeli konut yapılaşma şartlarına sahiptir.
Kıymeti : 1.050.007,33 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde31,66 m2 TEİAŞ lehine irtifak hakkı vardır.- Taşınmaz üzerinde18/02/2011 tarihli yönetim planı şerhi vardır.
Artırma Bilgileri 
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 14:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 14:50
20/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02007234