Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/56288 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/56288 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KARAAĞAÇ Mahalle/Köy, 7177 Ada, 1 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Uşak İli Merkez İlçesi Karaağaç Mahallesi 1.Akyar Sokak No:67/Biki bloklu Z+7 katlı sitenin B blok 1.katında yer alan 8 bağımsız bölüm
Yüzölçümü : 3.735,75 m2
İmar Durumu: Parsel Uşak Belediyesi İmar Planında revize olduğu için şu an için plan durumu net değildir.
Kıymeti : 1.084.381,62 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydı üzerinde 21/03/2023 tarih ve 10333 yevmiye numaralı-AT Uşak Belediyesinin hissesi zemine yöneliktir beyan vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2024 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2024 - 10:12
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:12
24/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01939511