Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/3811 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/3811 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Uşak İl, Merkez İlçe, ÜNALAN Mahalle/Köy, 343 Ada, 10 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm nolu Daire, Detaylı bilgi bilirkişi raporundan öğrenilebilinir.
Adresi: Ünalan Mah. Müjde Sok. Armağan Apt.No:2 Kat 2 Daire 9 Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü: 256,23 m2
Arsa Payı: 14/288
Hisse Payı: Tam
İmar Durumu: Konut + Ticaret Alanı içinde, Bitişik Nizam zemin katı ticari 7 kat hmax:21.50m yapılaşma koşuluna sahiptir.
Kıymeti: 1.474.088,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: 29/03/2024 tarihli UYAP Takbis takyidat raporu gibidir. Yönetim Planı, Aile Konutu Şerhi, hacizler ve ipotek kaydı
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 06/05/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2024 - 13:41
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 13:41
29/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02013025