Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2019/3638 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/3638 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
İl/İlçe : Uşak/ Merkez
Mahalle/Köy Adı : İslice Mahallesi
Ada/Parsel : 202/9
Yüzölçümü : 300,00 m2
Ana Taş. Nitelik : Kargir Dükkan
Adresi : Uşak İli Merkez İlçesi İslice Mahallesi Güven Sokak Dış Kapı No:14AMerkez / UŞAK
Yüzölçümü : 300,00 m2
İmar Durumu: İmar planında Yençok 5 kat ticari alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.679.495,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı üzerinde Uşak 1 Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020/408 Esas sayılı dosyasından davalıdır şerhi vardır.
Artırma Bilgileri
1. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 12:20
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 12:20
2. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2024 - 12:20
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2024 - 12:20
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İli Merkez İlçesi Sorkun Köyü Ören Mevkii 118 ada 7 parsel Tarla
Adresi : Uşak Merkez Sorkun Köyü 118 Ada 7 ParselMerkez / UŞAK
Yüzölçümü : 3.386,89 m2
Kıymeti : 2.581.317,24 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 12:20
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 12:20
2. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 12:20
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 12:20
26/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02024365