Türk Sağlık Sen Mehmet ÖZKUK açıklamasında şu cümlelere yer verdi, “Sağlık çalışanlarının sorunlarına kalıcı çözümler üreterek, tüm sağlık camiası için daha iyi bir çalışma hayatını tesis etmesi temel beklentimizdir.Bu çerçevede ücret dengesizlikleri giderilmeli, günümüz şartlarının gerisinde kalan tüm ödemeler arttırılmalıdır. Ücret politikasında tek kalem maaş sistemine geçilmelidir. 

Tüm hastanelerde 24 saat kesintisiz kreş hizmeti  verilmelidir. Sağlıkta atamalarda liyakat tesis edilmeli, orta ve alt düzey yöneticiler objektif bir sınavla atanmalıdır. Sağlıkta şiddeti önlemek için tüm sağlık kurum ve kuruluşları sıfır toleranslı alan ilan edilmelidir.

Yeni atanan yer değişikliği yapan personelin  barınma sorunu çözülmelidir. Sağlık meslek mensuplarının sorumluluk ile yetkileri meslek kanunlarıyla belirlenmeli, tereddütler giderilmeli ve keyfi uygulamalar sonlandırılmalıdır. Planlı bir istihdam politikası ile atama bekleyen  gençlerimizin talepleri karşılanmalıdır.Sağlık camiasının itibarının yeniden tesis edilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır.Tüm bunlar yapılırken mutlaka sosyal taraflarla iş birliği içerisinde hareket edilmeli, çalışanların istekleri dikkate alınmalıdır” dedi.

Editör: Ozan Yavuz