TATAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN


1- Belediyemize ait ekonomik ömrünü tamamlamış olan 1 adet BMC Marka 2009 model 64 DU 839 Plakalı hizmet aracının satışı için  2886 Sayılı Kamu İhale Kurumunun 35/c maddesine göre Açık Teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.

2- Belediyemize ait ekonomik ömrünü tamamlamış olan 1 adet BMC Marka 2009 model 64 DU 839 Plakalı (Trafikten çekilmiştir) hizmet aracının, tahmini satış bedeli 140.000,00TL+KDV olup, %3 ten geçici teminatı 4.200,00TL dir. Kati teminatı ise ihale bedelinin %6 sıdır.

3- İhale, 20/02/2024  tarihinde Salı günü saat 10.00 da Belediye Başkanlık  odasında, Belediye encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

4- İhaleyle ilgili şartname Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde imza karşılığında ücretsiz alınıp görülebilir.

5- İsteklilerde Aranılan Şartlar ve Belgeler    :

a) Medeni kanuna göre reşit olmak,

b) Türkiye’de ikametgah ettiğine dair ikametgah belgesi,

c) Tasdikli nüfus cüzdanı örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

d) Şirket  adına katılacaklar için, noter tasdikli imza sirküsü ve yetki belgesi,

e) Kamu kurum ve kuruluşlar adına katılacaklar için Noter tasdikli yetki belgesi

f) Geçici teminatın Belediyemiz hesaplarına yatırıldığına ilişkin tahsil makbuzu.

6- İhaleye katılacakların bir dilekçe ile yukarıda istenilen belgelerle birlikte ihale günü ihale saatinden bir (1) saat öncesine kadar Belediyemize başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılan gönderi ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlgililere ilanen duyurulur. 02.02.2024

#ilangovtr Basın No ILN01977902