Kudüs’ün tarihi dünyanın tarihidir. Kudüs, zamanında dünyanın merkezi olarak kabul edilirdi ve günümüzde bunun doğru olduğunu her zamankinden daha açık bir şekilde görmekteyiz.

Şehir semavi dinler arasındaki mücadelelerin merkezinde yer alır, Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman gözünde kıymeti her geçen gün artmaktadır,  Dini siyasi ilgi ve medyanın ilgisi birbirini besleyerek Kudüs’ü dünya üzerinde en çok merak edilen bölge haline getirmiştir.

Kudüs Yahudiler için neden önemli?

 Kudüs, dinlerin (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam) hepsi için, dini öneme sahip neredeyse tek şehirdir. Çok sayıda ismi olmasına rağmen, en yaygın olanı, Batı Sami tanrılarından Şalem/Salem’e atfen “Yeru-Şalem: Şalem/Salim’in şehri” olarak bilinendir. Kadim bir yerleşim yeri olan Kudüs'ün tarihi, M.Ö. 3000’e kadar geri gider. Yahudilerin de bir parçasını oluşturdukları Samilerle şehrin ilişkisi çok eskidir. Ancak Yahudilerle olan ilişkisi İbrahim’e kadar geri götürülür. Davud ve Süleyman zamanında Birleşik Yahudi krallığının başkenti olmuştur.

Kudüs, Yahudiler için en kutsal şehirdir çünkü Tevrat'a göre İsrail Kralı Davud, milattan önce Kudüs'ü Birleşik İsrail Krallığı'nın başkenti olarak inşa etti ve oğlu Kral Süleyman, ilk tapınağı şehrin içinde kurdu