Dünya siyasi sahnesinde iz bırakan önemli bir lider olan Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın modern tarihinde belirleyici bir rol oynamış ve ülkesini siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan şekillendirmiştir. Nahçıvan'da doğan ve Sovyetler Birliği döneminde yükselen Aliyev, hem Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinde hem de sonrasında ülkenin liderliğini üstlenerek önemli kararlar almıştır. Bugün hala Azerbaycan halkı tarafından büyük bir saygıyla anılan Haydar Aliyev'in siyasi mirası, ülkenin modern tarihindeki dönüşümün önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Haydar Aliyev Kimdir?

10 Mayıs 1923 tarihinde Nahçıvan'da doğan Haydar Aliyev, eğitimine memleketinde başlamış ve Azerbaycan Sanayi Enstitüsü'nde tarih eğitimi almıştır. Sovyetler Birliği döneminde, Aliyev farklı görevlerde bulunarak Sovyet devlet istihbaratının önemli bir ismi haline gelmiştir.

Haydar Aliyev'in siyasi kariyeri, Azerbaycan'ın ve Sovyetler Birliği'nin siyasi sahnesinde uzun yıllar boyunca etkili olmuştur. Azerbaycan SSC Devlet Güvenlik Komitesi başkanı olarak atanmasıyla birlikte, Aliyev ülkesinin liderliğini üstlenmiş ve önemli kararlar almıştır. Ayrıca, 1969-1982 yılları arasında Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır.

SSCB'nin dağılmasının ardından, Aliyev Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir isim olmuştur. 1990 yılında Bakü'deki kanlı baskına karşı çıkarak Azerbaycan halkını desteklemiş ve 1991'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nden ayrılmıştır. 1993-2003 yılları arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş ve ülkenin modernleşme sürecini hızlandırmıştır.

12 Aralık 2003 tarihinde, ABD'nin Ohio eyaletinde kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın ulusal lideri olarak anılmaktadır. Siyasi mirası, ülkenin modern tarihinde önemli bir yere sahiptir ve Azerbaycan halkı tarafından derin bir saygıyla hatırlanmaktadır. Haydar Aliyev'in liderliği altında, Azerbaycan ekonomisi önemli ölçüde gelişmiş ve ülkenin uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlamıştır. Haydar Aliyev'in siyasi mirası, Azerbaycan'ın ulusal kimliğinin ve bağımsızlığının güçlenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Ülkenin modern tarihinde önemli bir isim olan Aliyev, Azerbaycan'ın siyasi ve toplumsal yapısını derinden etkilemiştir.