Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 12. Kalkınma Planı için hazırlıkların tamamlandığını dile getirmişti. Türkiye’nin gelecek 5 yıllık ekonomik haritasını ortaya koyan planda emeklilik sistemine ilişkin reform düzeyinde düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemeler kapsamında aylık bağlama sistemi değişecek, kişilerin daha fazla istihdamda kalması teşvik edilecek. Bir diğer yandan düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar gibi çalışma gruplarına özel sosyal sigorta programları da oluşturulacak.

2024 - 2028 yılları arasındaki dönemi kapsayan 12. Kalkınma Planı, geçtiğimiz günlerde Meclis’e sunuldu. Türkiye’nin 5 yıllık yol haritasını belirleyen söz konusu kalkınma programı ile yeni emeklilik düzenlemesine ilişkin kritik adımların atılması bekleniyor. Atılacak olan adımlarla birlikte sosyal güvenlik sisteminde değişiklikler yapılacak. Gündeme gelen bilgilere ve detaylara göre emeklilerin refahının artırılması için sosyal güvenlik sistemi tamamlayıcı emeklilik, sağlık sistemleri ile desteklenecek ve sistem kapsamı genişletilecek. İşte detaylar…

VATANDAŞIN İSTİHDAMDA KALMASI TEŞVİK EDİLECEK

Sabah Gazetesi’nin haberine göre 12. Kalkınma Planı ile emeklilerin refah düzeyinin artırılması için sosyal güvenlik sistemi tamamlayıcı emeklilik, sağlık sistemleri ile desteklenecek. Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı da bu doğrultuda genişletilerek prim tabanı da güçlendirilecek. Bu sayede plan kapsamında sisteme girişler daha kolay hale gelecek.

12. Kalkınma Planı ile amaç doğrultusunda farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulama adımları atılacak, kolay işverenlik uygulaması da yaygın hale getirilecek. Aylık bağlama sistemi, kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük de getirmeyecek. Ayrıca bu sistemde mali açıdan sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu şekilde otomatik ayarlama mekanizmalarına dair çalışmalar da yapılacak.

DÜŞÜK GELİRLİ ÇALIŞANA ÖZEL SİGORTA SİSTEMİ

Türkiye’nin gelecek 5 yıllık yol haritasını çizen 12. Kalkınma Planı kapsamında ayrıca düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçi ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara yönelik olarak da özel sosyal sigorta programları kurulacak. Değişmekte olan işgücü piyasası şartlarına, yeni esnek çalışma modellerine uyumlu bir sistem oluşturulacak.

Dijital çağda, geleneksel işyeri dışında ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin de sosyal güvenlik sistemi ile uyumlu hale gelmesi sağlanacak ve bunun için hukuki altyapı adımları da atılacak. Başta kısmi süreli çalışma sistemi olmak üzere, sosyal güvenlik uygulamaları esnek çalışma modelleri ile uyumlu hale getirilecek.

YAŞLI BAKIM SİGORTASI, MESLEKİ REHABİLİTASYON UYGULAMASI

Bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları, yaşlanan nüfusun sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması adına hayata geçirilecek. Ayrıca yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası da kurulacak. İş göremezlik geliri ya da maluliyet aylığı alan vatandaşların tekrar işgücü piyasasına dönmesi adına mesleki rehabilitasyon sistemi de hayata geçirilecek.