Yapay zeka etik mevzuatı üzerinde hazırlık yaptıklarını belirten Özvar, önümüzdeki günlerde üniversitelerin yapay zeka uzmanları ve hukukçularla bir araya gelerek akademik etik programını açıklayacaklarını söyledi. Bu etik mevzuatının, yapay zeka uygulamalarının eğitim, araştırma, geliştirme ve sosyal hizmet alanlarındaki etkilerini düzenlemeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yapay Zeka Programlarına Yönelik YKS'de Yenilikler

YÖK Başkanı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme kılavuzunda yapay zeka ve bilişim teknolojileri üzerine 10'a yakın yeni programın ilan edileceğini duyurdu. Bu programlar aracılığıyla adaylara, yapay zeka ve bilişim teknolojileri alanlarında yeni iş fırsatları sunmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, adaylardan bilişim ve yapay zeka ağırlıklı programları tercih etmelerini önerdi.

 Akademik Etik Yönetmeliği ve Yapay Zeka Kullanımının Teşviki

Özvar, yapay zekanın kullanımının etik ve ahlaki çerçevesinin önemine vurgu yaparak, yapay zeka üzerine akademik etik yönetmeliği üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yapay zekanın kontrollü bir çerçevede teşvik edilmesi gerektiğine inandıklarını ve etik kurallara uygun olarak kullanılması için çaba harcadıklarını ifade etti. Yapay zeka etik mevzuatını tüm üniversitelere şamil kılarak, öğrencilerin bu alandaki etik kurallara göre hareket etmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İstihdam Odaklı Yükseköğretim ve Yapay Zekanın Rolü

YÖK Başkanı, üniversite programlarını güncelleyerek istihdam odaklı bir anlayışın benimsenmesini istediklerini belirtti. Yapay zeka ve bilişim teknolojilerinin, öğrencilerin daha hızlı istihdama katılmalarına ve yüksek gelirli iş bulmalarına yardımcı olacağına inandıklarını ifade etti. Bu doğrultuda, iletişim ve bilişim teknolojileri ile yapay zekanın programlara daha fazla entegre edileceğini ve bu alanda yetişmiş bireylerin istihdama katkı sağlamasının amaçlandığını belirtti.