Köpeklerin uyutulacak mı uyutulmayacak mı tartışmaları devam ederken Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Rayhan Aydın hayvan severlerin görüş ve önerilerini aldı.

Usak Sokak Hayvanlari 2 Min

Uşak Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda hayvan severlerle buluşma etkinliği ile alakalı şunlar denildi, “Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Reyhan Aydın, şehrimizde bulunan hayvan sever dernekleri ile toplantı gerçekleştirdi. Can dostlarımızın daha uygun koşullarda yaşamaları ve onlar için yapılması gereken çalışmalar noktasında hayvan severlerimizle fikir alışverişinde bulunan Başkanımız, hayvan severlerimizin talep ve önerilerini dinledi” denildi.

Usak Sokak Hayvanlari Min

- Sokak Hayvanları İçin Yeni Taslak

Mevcut yasal düzenlemeler, sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonunu belediyelere sorumluluk olarak vermiştir. Ancak, gerekli denetim mekanizmaları etkin bir şekilde uygulanamadığı için bu konuda tam anlamıyla başarı sağlanamamıştır. Bu durum, hayvan popülasyonunun kontrolsüz bir şekilde artmasına neden olmuştur.

Türkiye genelinde 100 bin kapasiteli 326 hayvan bakımevi bulunmaktadır. Ancak, 2 milyon sahipsiz hayvan göz önüne alındığında bu kapasitenin yetersiz olduğu görülmektedir. İhtiyacı karşılamak için 1.9 milyon sahipsiz hayvan için ek olarak bin 900 adet hayvan bakımevi inşa edilmesi gerekmektedir. Her biri 1,000 hayvan kapasiteli bir bakımevinin maliyeti minimum 3.5 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Toplamda 1.9 milyon hayvan için bakımevi yapımının maliyeti ise 6.65 milyar TL’yi bulmaktadır.

Belediyelerden alınan verilere göre, bir hayvanın aylık besleme maliyeti ortalama 3,500 TL, yıllık maliyeti ise 42 milyon TL’dir. 2 milyon sahipsiz hayvana ömür boyu bakılması durumunda, yıllık maliyet 84 milyar TL’ye ulaşacaktır. Bu nedenle, sahipsiz hayvanların sadece bakımevlerinde barındırılması ve beslenmesi ekonomik ve psikolojik açıdan uygun değildir.

- Ötanazi Maddesi

Yeni taslağın ötanazi maddesi ise şöyle düzenlenmiştir: "Hayvan bakımevlerinde bulunan hayvanlardan 1 ay içinde sahiplendirilemeyenlere ötanazi uygulanacaktır. Sahiplendirilen hayvanlar, rehabilitasyon işlemleri tamamlandıktan sonra sahiplerine teslim edilecektir. Sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barındırılması, sahiplendirilmesi ve ötanazi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir."

- Belediye Sorumlulukları

Yeni düzenlemelerle birlikte, belediyelerin sorumlulukları artırılmıştır. Tarım Bakanlığı, belediyelerin görevlerini denetleyecek ve yerel yönetimlerce yapılan denetimler sonucu kesilen idari para cezaları, yerel yönetimlerin gelir hanesine kaydedilecektir. Yerel yönetimler, sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması işlemlerini yapmakla yükümlü olacaklardır. Belediyeler görevlerini yerine getiremediği takdirde, bu görev vali tarafından üstlenilecek ve alınan tedbirlerin masrafları ilgili belediye veya il özel idaresinden tahsil edilecektir. Tahsil edilemeyen masraflar belediye gelirlerinden kesilecektir.

- Veri Tabanı

Belediyeler, sahipsiz, güçten düşmüş veya tehlike arz eden hayvanların rehabilitasyonu ve sahiplendirilinceye kadar yaşamalarını sağlamak amacıyla hayvan bakımevleri kurmak zorunda olacaklardır. Bakımevlerine getirilen hayvanlar, Bakanlık tarafından oluşturulan veri tabanına kaydedilecektir. Belediyeler, üç yıl süreyle hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini yapmak ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için bütçelerinin binde beşi oranında kaynak ayırmak zorunda olacaklardır. Bu oran büyükşehir belediyelerinde binde üç olarak uygulanacaktır. Ayrılan ödenekler başka amaçlarla kullanılamayacaktır.

Muhabir: Öyküm Yavuz