Uşak, tarihsel bir zenginliğe ve kültürel mirasa sahip olan bir şehir olarak bilinir. Bu şehir, zaman içinde unutulmaya yüz tutmuş pek çok mesleğe ev sahipliği yapmıştır. Bu mesleklerden biri de kürek helvacılığıdır.

Bu geleneksel mesleği sürdüren ve Uşak'ın kültürel zenginliğine katkıda bulunan ailelerden biri, Uslu Selim Helvacısı olarak tanıyor. Bu aile şirketi, kürek helvacılığının inceliklerini ve bu değerli mesleğin gelecek nesillere aktarılmasını üstlenmiş bir aile olarak öne çıkıyor.

4 Nesildir Devam Ediyor

Ahmet Vidinlioğlu, Yüksek Okul mezunu olarak, bu köklü mesleği sürdürmeye kararlı bir şekilde babasının izinden gitmiştir. Şimdi ise 5. nesil olan çocuklarıyla birlikte 4 nesildir bu geleneksel işi devam ettiriyorlar. Vidinlioğlu ailesi, kürek helvacılığı geleneğini yaşatmanın ve ahi ahlakını sürdürmenin nesilden nesile geçmesinin çok önemli olduğunu anlattı.

Ahmet Vidinlioğlu, kürek helvacılığı mesleğinin inceliklerini anlatırken, ahi ahlakının bu işin temel taşı olduğunu vurguladı. Ahi ahlakı, işlerini dürüstlük, sadakat ve kalite prensiplerine dayandırma felsefesini ifade ettiğini belirten Ahmet bey, bu değerleri hem çalışanlarına hem de çocuklarına öğretmeye büyük özen gösteriyor. Dükkanın temizliği, müşterilere karşı saygılı bir tutum sergileme ve ürünlerin kalitesine özel önem verme gibi prensipler, ahi ahlakının birer yansıması olduğunu söyleyen Vidinlioğlu ailesi, müşterilerine en üstün kalitede ürünler sunma konusundaki kararlılıklarını ahi ahlakıyla özdeşleştirme çabası içerisinde hizmetine devam ediyor.

Kürek Helvacılığı Geçmişin İzlerini Barındırıyor

Uşak'ta kürek helvacılığı geleneğini yaşatmak ve ahi ahlakını sürdürmek için büyük bir çaba gösteren Vidinlioğlu ailesi, mesleklerinin sadece bir iş olmadığını, aynı zamanda bir kültürel miras ve aile geleneği olduğunu belirtiyorlar. Gelecek kuşaklara bu değerleri aktararak, hem mesleklerini hem de şehirlerinin tarihini yaşatma konusundaki kararlılıklarını sürdüreceklerini ifade ediyorlar.

Uşak'ın bu köklü mesleği ve kültürel mirası, Vidinlioğlu ailesinin çabalarıyla daha uzun yıllar boyunca yaşayacak gibi görünüyor. Kürek helvacılığı, sadece lezzetli bir tatlı üretme sanatı değil, aynı zamanda geçmişin izlerini geleceğe taşıma görevini üstlenmiş bir meslek olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Öyküm Yavuz