Moderatörlüğünü ABEAUM Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çağlayan’ın yaptığı seminerde İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Duygu Öztürk katılımcılarla bir araya geldi. Dr. Öztürk, AB’nin zaman içerisinde belirginleşen bütünleşme sürecinin üye ve aday ülkelere bir norm seti sunduğunu ve bunun da en somut örneğinin Kopenhag Kriterleri olduğunu ifade etti. Türkiye’nin AB’ye aday ülke olarak ilan edildiği 1999 tarihinden itibaren bu normlara entegre olmak için çok sayıda düzenleme yaptığını ve bu normların gündelik hayatımızın bir parçasına dönüştüğünü söyleyen Dr. Duygu Öztürk, özellikle Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda kadın haklarına yönelik yapılan düzenlemeleri örnek gösterdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin seyri konusunda umutlu olduğunu da belirten Dr. Öztürk, sonunda üyelik gerçekleşmese bile AB’nin bu norm belirleyici misyonu nedeni ile Türkiye’deki politikalara önemli katkıları olduğunu ve bu katkının AB ile ilişkiler inişli çıkışlı olsa bile devam edeceğine inandığını vurguladı.

Muhabir: hava aksu