Türkiye, Suriyeli sığınmacılara sağladığı geçici koruma statüsünü sürdürmeye devam ediyor, ancak son verilere göre, Eylül 2023 itibarıyla bu statüdeki Suriyeli sayısında önemli bir azalma yaşandı. Geçen aydan bu yana 19,127 kişi azalarak, toplam Suriyeli nüfus 3,288,755 kişiye düştü. Bu, 2023 yılının başından bu yana toplamda 247,143 kişilik bir düşüşü temsil ediyor ve son yedi yılın en düşük seviyesine işaret ediyor.

Suriyeli nüfusun cinsiyet dağılımına baktığımızda, Suriyeli erkekler toplam nüfusun %52.4'ünü oluştururken, kadınlar %47.6'sını temsil ediyor. Suriyeli erkeklerin sayısı, kadınlardan 158,663 kişi daha fazla. Ancak, yaş arttıkça bu fark azalmakta ve 45 yaşın üzerindeki Suriyelilerde kadınlar erkekleri geçmektedir.

Genç nüfusun (15-24 yaş arası) sayısı 620,772 kişiyle oldukça büyük bir oranı temsil ediyor ve toplam Suriyeli nüfusun %18.9'unu oluşturuyor.

Uşak ilindeki Suriyeli nüfusa odaklandığımızda, 14 Eylül 2023 tarihli verilere göre Uşak'ta yaşayan Suriyeli sayısı 2,950 kişi olarak kaydedildi. Uşak'ta yaşayan Suriyeliler, toplam Suriyeli nüfus içinde küçük bir yüzdeyi temsil etmektedir. Bu veriler, Suriyelilerin Türkiye genelindeki dağılımı ve demografik özellikleri hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.