Türkiye İstatistik Kurumu illerdeki okuma yazma oranlarını paylaştı. Uşak'ta halen okuma yazma bilmeyen kişilerin sayısı 5 bini aştı ve 5 bin 651 kişi olarak kayıtlara geçti.  Kentte ortalama eğitim süresi ise 9 yıla yaklaştı.

Türkiye'de eğitim seviyesi her geçen yıl yükselmeye devam ederken, Uşak’ta okuma yazma bilmeyen kişi sayısının 5 bin 651 kişiye gerilediği belirtildi. Eğitim seviyesinin Türkiye’de son on beş yılda kaydedilen istatistiklerle önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiği görülüyor. Yükseköğretim mezunlarının oranı 2008 yılında yalnızca yüzde 9,8 seviyelerindeyken, 2023 itibarıyla yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 24,6’ya yükseldi. Bu artış, ülkenin eğitimdeki gelişimini ve genç nüfusunun geleceğe hazırlanışını gözler önüne seriyor. Uşak’ta 2023 yılında okuma yazma bilmeyenlerin sayısı toplamda 5 bin 651 kişi iken, bu sayının bin 56’sını erkekler, 4 bin 595’ini ise kadınlar oluşturuyor. Okuma yazma bilen ancak herhangi bir okul bitirmemiş bireylerin sayısı 29 bin 886, bunların 11 bin 850’sinin erkek, 18 bin 36’sının kadın olduğu kaydedildi. 86 bin 395 olan ilkokul mezunu sayısının erkekler 36 bin 337’sini, kadınlar ise 50 bin 58 kişi oluşturdu. İlköğretim mezunları 33 bin 371 kişi, bunun 18 bin 214’ünü erkekler, 15 bin 157’sini kadınlar oluşturdu.

O K U M A Y A Z M A

Uşaklılar Hangi Okullardan Mezun Oldu

Ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarının toplam sayısı 57 bin 419; lise ve dengi meslek okulu mezunları ise 77 bin 473 kişi olarak kayıtlarda yer aldı. Yükseköğretim düzeyine gelindiğinde yüksekokul veya fakülte mezunlarının toplam sayısı 48 bin 219’a ulaştı. Bu mezunların 25 bin 135’i erkek, 23 bin 84’ü kadın. Yüksek lisans mezunları 5 bin 97 kişi iken, doktora mezunlarının sayısı 973 olarak belirlendi. Uşak il genelinde 2023 senesin itibari ile ortalama eğitim süresi ise 9 seneye dayandı ve 8,8 sene olarak açıklandı.

Muhabir: hava aksu