Uşak 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından yayımlanan ilan dikkat çekti. 168 m2 büyüklüğe sahip olan bahçeli kargir 2 katlı ev mahkemeden satışa çıktı.

SATIŞ İLANINDA DETAYLARI ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez İlçesi Dikilitaş Mahallesi 673 Ada 10 Parsel numaralı taşınmaz tapu kayıtlarında "Bahçeli Kargir İki Katlı Ev ve Kömürlük" vasıfla 168,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizamda iki kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.145.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 14:30

Editör: Öyküm Yavuz