Uşak’ta belirlenen 15 mesire alanın dışında piknik yapana da 2 bin 094 TL ceza uygulanacak.   

Uşak Valiliği tarafından yasakla alakalı şu ifadeler kullanıldı, “6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 69’uncu maddesi gereğince oluşturulan Uşak ili Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu’nun 22.05.2024 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınmış olan 2024-01 sayılı kararın 9 ve 20’nci maddeleri ile ormanlık alanlar ile orman parklarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması halinde Uşak ili genelinde uygulanmak üzere bu karar alınmıştır” denildi.

Ormanlık Alanlarda Av Yapmakta Yasak

Valilik Emri'ne göre;

1. Valiliğimizce belirlenmiş ve mutat vasıtalarla en geniş şekilde vatandaşlarımıza duyurulmuş olan ve bu karar içerisindeki listede yer alan orman parkları (mesire yerleri) ve mangal, semaver yakılabilecek tabiat parklarının dışında ormanlara girişler (Kamu görevinin ifası amacıyla ormana giriş yapan kamu görevlileri, arıcılar, Merkez Av Komisyonu kararları doğrultusunda Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüklerinden av izni alıp gerekli taahhütnameleri verdikten sonra bu izin ve taahhütnamelerini Orman ve Jandarma teşkilatlarının mahalli birimlerine haber vermek kaydıyla Avbis sistemine kayıt ettiren avcılar, av turizmi kapsamında Milli Parklar Şube Müdürlüğünce izin verilen av organizasyonları dahilindeki kişiler, Orman İşletme Müdürlüklerinden ihaleli/tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile Orman İşletme Müdürlükleri tarafından çalıştırılan kişiler hariç) 15/06/2024 tarihinden 01/10/2024 tarihine kadar yasaklanmıştır.

Kamp kurmak Yasak

2. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir.

Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımı yasaklanmıştır.

Orman yangınından etkilenmesi muhtemel kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri alanların sorumlu ve yetkililerince gerekli tedbirler alınacaktır.  Orman yangınlarına karşı alınacak toplumsal ve bireysel tedbirler hususunda vatandaşlar, ilgili kurumlarımız, yerel yönetimler, muhtarlıklar ve kolluk birimlerince düzenli olarak bilgilendirilecektir.

Orman yangınlarına neden olabilecek ihmal, sabotaj vb. konularda Orman görevlileri, Jandarma ve Emniyet tarafından kontrol ve devriyeler sıklaştırılacak, orman alanlarında drone, fotokapan, KGYS vb. vasıtalarla yapılan izleme ve takip faaliyetleri arttırılacaktır.

Çöp döküm ve depolama alanları, demiryolu kenarları ve piknik alanları gibi yangın tehlikesi potansiyelini arttıran alanların etrafında yanıcı materyallerden arındırılmış yeterli genişlikte yangın şeritleri açılacaktır.      

Yasağa Uymayanlara 2 bin 094 TL Ceza uygulanacak

Valilikçe belirlenen ve aşağıdaki liste içerisinde yer alan mesire alanları ve tabiat parkları haricinde kalan orman alanlarına girenlere 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74 ve 107’nci maddeleri gereğince 2.094,21 TL, geceleyenlere aynı Kanun’un 76 ve 110’uncu maddeleri gereğince 2.376,90-TL idari para cezası verilecektir.

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76’ncı maddesinin (b) bendi gereğince ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakanlar veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terkedenler, (c) bendi gereğince ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atanlar, (d) bendi gereğince ormanlara dört kilometre mesafede veya bu kanunun 31’inci ve 32’nci maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakanlar hakkında adli işlem uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20’inci maddesinin (l) bendi gereğince anız yakanlara her dekar için 386,7 ceza uygulanacak.

 1. 15 Mesire alanında Yasak Yok
 2. Akse Konaklamasız Orman Parkı,
 3. Pınarbaşı Konaklamasız Orman Parkı,
 4. Kızılcasöğüt Konaklamasız Orman Parkı,
 5. Yeşil Karaağaç Konaklamasız Orman Parkı,
 6. Üniversite Ormanı Konaklamasız Orman Parkı,
 7. Kaşbelen Konaklamasız Orman Parkı,
 8. Uşak Şehir Ormanı (Konaklamasız),
 9. Kalfa Korusu Konaklamasız Orman Parkı,
 10. Kemerdağ Konaklamasız Orman Parkı,
 11. Osmandede Konaklamasız Orman Parkı,
 12. Uşak Millet Ormanı (Konaklamasız),
 13. Evrendede Konaklamasız Orman Parkı
 14. Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı,
 15. Göğem Zafer Tabiat Parkı,
 16. Ulubey Kanyonları Tabiat Parkı.
Muhabir: Hava Aksu