Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), en az 60 KPSS puanına sahip adayları kapsayan 2 bin 248 Astsubay alım sürecini sürdürüyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde görev alacak adaylar için ön başvurular, Milli Savunma Bakanlığı personel temini adresi üzerinden 27 Kasım 2023 tarihine kadar kabul edilecek. İşte 2023 Astsubay alımı ile ilgili detaylar…

TSK, 2023 yılında Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesindeki kontenjanlara yerleştirilecek Astsubay adaylarından en az 60 KPSS puanı şartı aranacak. Erken başvurular online olarak kabul edilmeye devam ediyor ve toplamda 2 bin 248 Astsubayın yeni görevine başlaması planlanıyor. İşte TSK Astsubay alımı başvuru şartları ve merak edilen diğer detaylar…

Astsubay Alımı Başvuruları Ne Zaman Bitecek?

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesinde istihdam edilecek Astsubay alımı ön başvuruları 7 Kasım 2023 tarihinde başladı ve 27 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

Astsubay Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Astsubay alımı başvurusu, personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrim içi gerçekleştirilecek. Şahsen, postayla, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru Şartları Neler?

(I) Türk vatandaşı olmak.

(II) Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkartma cezası almamış olmak.

(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.

(V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak.

(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

(VII) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.

(VIII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından

Kaynak: Öyküm Yavuz