Vali Ergün'ün ziyaretinde, İl Müdürü Burak Edin tarafından yapılan sunumda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 2023 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Vali Ergün, ziyaret kapsamında aynı zamanda İl İzleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısına başkanlık etti. Bu toplantıda, 2021 yılında hayata geçirilen İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde il genelinde gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi. Toplantıya katılan komisyon üyeleri ve eylemlerden sorumlu kurum amirleri ile bir araya gelen Vali Ergün, afet risklerini azaltma amacıyla yapılan çalışmaları detaylı bir şekilde inceledi.

Vali Ergün Afad Usak

Vali Ergün'ün aldığı bilgilere göre, AFAD'ın acil durumlarda hızlı müdahale, arama, kurtarma ve yardım gibi faaliyetlerdeki önemi vurgulandı. Uşak AFAD Müdürlüğü'nün, afet durumlarına anında müdahale edebilecek donanıma ve teknik bilgiye sahip olduğunu belirten Vali Ergün, bu başarılı hazırlık ve kapasitenin önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Vali Ergün her türlü afette gerekli araç-gereç ve eğitimli personelin 24 saat hazır bulunması gerektiğini vurgulayarak, deprem, heyelan, çığ, sel ve yangın gibi doğal afetlere karşı kamu kurumları ve vatandaşların sürekli olarak hazır olmalarının hayati bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Vali Ergün, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken hazırlıklar konusunda kamuoyunu bilgilendirirken, herkesin bu konuda sorumluluk alması gerektiğini belirtti.