Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen konferansa Uşak Üniversitesinden Rektör Yardımcısı ve Uşak Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Birgin, İİBF Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Taş ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Fulya Akyıldız katıldı.

Türkiye’den birçok üniversiteden ve dünyanın farklı noktalarından akademisyenlerin katıldığı 2024 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon konferansı; TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Naci Bostancı, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Yökak Usak

Ana teması, “Yükseköğretimde Kalitenin İçselleştirilmesi ve İyileştirilmesi” olan konferansın amacı, yükseköğretimde kalite güvencesi alanındaki bilimsel gelişmeleri, yenilikleri, deneyimleri ve farklı bakış açılarını bir araya getirmekti. Konferansta, kalite güvencesi alanında geçekleşen bilimsel paylaşımlar ve alandan güncel konuların tartışıldığı panellerin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde kalite güvencesi ajansları, akreditasyon kuruluşları ve yükseköğretim kurumları gibi paydaşlar arasında etkileşim fırsatı da sunuldu.

Editör: Öyküm Yavuz