Geçtiğimiz aylarda Uşak Sermaik tarafından Ulubey ilçesine 18,66 Megavat Elektriksel Kurulu Güç (MWM)  ölçeğinde GES (Güneş Enerjisi Santrali) kuracağı açıklamasının ardından gerekli izinleri aldığı açıklandı.

Uşak Sermaik’ten yapılan açıklamada, “ Uşak Seramik, Uşak’ın Ulubey ilçesi Kışla Köyünde 18,66 MWm kurulu gücünde güneş enerji santrali kuracak. Projeye "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" raporu verildi. nerji Günlüğü - Uşak Seramik, Uşak’ın Ulubey ilçesi sınırları içinde 15 MW kurulu gücünde güneş enerji santrali kurup işletecek. Uşak İli, Ulubey İlçesi, Kışla Köyü sınırları içerisinde yer alan sahada Uşak Seramik Sanayi A.Ş. tarafından 18,66 MWm kurulu gücünde Uşak Seramik Güneş Enerji Santrali (GES) kurulup işletilmesi planlanıyor. Yaklaşık 197,5 milyon TL değerindeki proje kapsamında yaklaşık 225 bin metrekarelik alanda 4 sahada güneş santrali kurulacak. Kurulacak santrallerde 33.939 adet güneş paneli ve toplam 54 adet evirici (invertör) kullanılacak. Güneş Enerji Santralinde, monokristal tek eksende güneşi takip eden fotovoltaik sistemler marifetiyle üretilen doğru akım elektrik enerjisi eviriciler yardımıyla alternatif akıma çevrilecek. Santralde üretilen elektrik enerjisi direkt olarak kamunun Enterkonnekte Şebeke Hattına aktarılacak” dendi.