İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu Başkanlığında 5 gün sürtecek toplantı serisinde 50 madde karara bağlanacak.  Karara bağlanacak son toplantı gündemleri ise şu şekilde oluştu, “

3 Haziran Top

3 Haziran Pazartesi 1. toplantı

1.           Yoklama ve Açılış.

2.           İdaremizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan ve aynı kanunun 64’üncü maddesi uyarınca terfi etmeye hak kazanan personellerin kadro özlük işlemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan dolu kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi.

3.           Köylerimizde bulunan tarihi yapı ve çeşmelerin turizm değerleri açısından incelenmesi konulu önerge hakkında Uşak Turizm Tanıtım ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği  Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

4.           Eşme İlçesi Uluyayla Köyü Köy Yerleşik Alan sınırları içinde yer alan yolun 3194 sayılı Kanun’un 27’nci maddesine istinaden harita ve kadastro paftaları üzerine işlenmesi konusu hakkında;

a)İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

b) Hukuk ve İdari İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

5.           Banaz İlçesi  Çiftlik Köyü 105 ada, 128, 131, 134  parseller, Paşacık Köyü 128 ada, 372 ve 373 parseller ile Karaköse Köyü 137 ada, 87 ve 93 nolu parselleri kapsayan nip değişikliği 05.11.2019 tarih ve 164 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile onaylanmış ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan T4-T13-T36 nolu 3 adet Türbin ve Ulaşım Yollar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusu hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

6.           Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmeliğin 29'uncu maddesi a) bendi uyarınca İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonuna bir İl Daimi Encümen üye seçiminin işaretle oylama usulü ile yapılması.  

4 Haziran Salı 2. Toplantı

1.           Yoklama ve Açılış.

2.           Belde ve Köylerimizde bulunan okulların sorunları ve durumları ile ilgili bilgi almak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret edilmesi konulu önerge hakkında;

a) Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

b) Araştırma Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

c) Engelliler ve İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

3. Banaz İlçesi Paşacık , Çiftlik ve Karaköse Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesis Alanı ( GES ) Amaçlı,  Paşacık Köyü 131 ada, 5, 26 ve 151 nolu parsel ile 128 ada 514 nolu parsellerde kalan 4 direk yeri  enerji nakil hattı ve koruma kuşağı amaçlı  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

4.Banaz İlçesi Paşacık , Çiftlik ve Karaköse Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesis Alanı ( GES ) Amaçlı,  Paşacık Köyü 131 ada, 5, 26 ve 151 nolu parsel ile 128 ada 514 nolu parsellerde kalan 4 direk yeri  enerji nakil hattı ve koruma kuşağı amaçlı  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

5.Banaz İlçesi Büyükoturak Köyü 165 ada, 389, 390, 393, 436, 437 parsel, Türbin T56, 165 ada, 420, 421, 430, 434, 435, 436 parsel Türbin T57, 165 ada, 471 parsel, Türbin, T54, Paşacık Köyü 128 ada, 614, 384, 385, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 332 ve 333 parsel Türbin T53, 132 ada, 57 parsel Türbin  T31  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesis Alanı  RES Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hakkında;

a)İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

b)Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

c)Tarım ve Diğer Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

6. Banaz İlçesi Büyükoturak Köyü 165 ada, 389, 390, 393, 436, 437 parsel, Türbin T56, 165 ada, 420, 421, 430, 434, 435, 436 parsel Türbin T57, 165 ada, 471 parsel, Türbin, T54, Paşacık Köyü 128 ada, 614, 384, 385, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 332 ve 333 parsel Türbin T53, 132 ada, 57 parsel Türbin  T31  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesis Alanı  RES Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında;

a)İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

b)Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

c)Tarım ve Diğer Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

7.           Dilek ve temenniler.

8.           Gelecek toplantı gününün tespit edilmesi.

5 Haziran Çarşamba 3. Toplantı

1.           Yoklama ve Açılış.

2.           Uşak Merkez Belkaya Köyünde bulunan su deposunun tamiri yada yeniden yapılması ile ilgili araştırma yapılması konulu önerge hakkında;

a)Araştırma Geliştirme Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

b) Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

c) İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

d) Çevre ve Sağlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

3.           Banaz İlçesinde bulunan eski Kaymakam lojmanının kiracısının çıkarılması ve lojmanın boşaltılması konusu hakkında;

a)Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

b)Hukuk ve İdari İşler  Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

4. Uşak İl Özel İdaresi Müdürlükleri arasında bulunan ve kadrosunda ismi ve unvanı belirtilmeden ihdas edilerek kurulmuş olan müdür kadrosunun 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca kaldırılması  konusu hakkında;

a) Hukuk ve İdari İşler  Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

b)Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

5.Dilek ve temenniler.

6.Gelecek toplantı gününün tespit edilmesi.

6 Haziran Perşembe 4. Toplantı

1.           Yoklama ve Açılış.

2.           Uşak İl Özel İdaresinin Köy Muhtarları ile yapacak olduğu hizmetlerin içeriğinin ve ihtiyaç duyulan makine ekipman ve gün sayısının belirtilerek İl Encümeni kararı alındıktan sonra protokollerin yapılması konusu hakkında;

a)Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

b)Hukuk ve İdari İşler  Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

3. Uşak İl Özel İdaresinin Resmi Kurum ve Kuruluşlarla yapacak olduğu hizmetlerin içeriğinin belirtilerek İl Genel Meclisi kararı alındıktan sonra protokollerin yapılması konusu hakkında;

a)Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

b)Hukuk ve İdari İşler  Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

4. Banaz İlçesi Gedikler Köyü 118 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan Ticaret Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı konusu hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

5. Banaz İlçesi Gedikler Köyü 118 ada, 4 nolu parsel için hazırlanan Ticaret Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusu hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

6.Dilek ve temenniler.

7 Haziran Cuma 5. Toplantı

2. Ulubey İlçesi Kışla Köyü 238 ada, 7 nolu parsel için hazırlanan Sanayi Alanı Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı konusu hakkında;

a)İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

b)Çevre ve Sağlık Komisyonu Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

c) Tarım ve Diğer Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

d)Hukuk ve İdari İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

3. Ulubey İlçesi Kışla Köyü 238 ada, 7 nolu parsel için hazırlanan Sanayi Alanı Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı konusu hakkında;

a)İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

b)Çevre ve Sağlık Komisyonu Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

c) Tarım ve Diğer Hizmetler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

d)Hukuk ve İdari İşler Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

4.Dilek ve temenniler.

5.Gelecek toplantı gününün tespit edilmesi.

Muhabir: hava aksu