15 üyeden oluşan İl Genel Meclisi Başkanını belirlemek için kapalı zarf usulü seçim yapacak.

16 Nisan Salı günü toplanacak İl Genel Meclisi toplantı gündemi şu şekilde olacak:

 1. Yoklama ve Açılış,
 2. İl Genel Meclis Başkanının gizli oyla seçilmesi,
 3. Birinci Başkan Vekilinin gizli oyla seçilmesi,
 4. 2’nci Başkan Vekilinin gizli oyla seçilmesi,
 5. 2 asil kâtip üyenin gizli oyla seçilmesi,
 6. 2 yedek kâtip üyenin gizli oyla seçilmesi,
 7. 3 İl Encümen üyenin gizli oyla seçilmesi,
 8. İhtisas komisyonlarının tespit edilerek kurulması, üye sayılarının belirlenerek işaretle oylama usulü ile üye seçilmesi,
 9. Vilayetler Birliğine bir asil temsilci üyenin gizli oyla seçilmesi,
 10. Vilayetler Birliğine bir yedek temsilci üyenin gizli oyla seçilmesi,
 11. İler Bankasına bir temsilci üyenin işaretle oylama usulü ile seçilmesi,
 12. İl İnsan Hakları Kuruluna bir temsilci üyenin işaretle oylama usulü ile seçilmesi,
 13. İlçeler İnsan Hakları Kuruluna bir temsilci üyenin işaretle oylama usulü ile seçilmesi,
 14. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Danışma Komisyonu üyeliği için 2 üye seçiminin işaretle oylama usulü ile seçilmesi,
 15. Uşak Çevre Birliğinde görev yapmak üzere 6 asil, 3 yedek üyenin işaretle oylama usulü ile seçilmesi,
 16. Uşak Mahalli İdareler Turizm Alt Yapı Hizmet Birliğini Birlik Meclisinde görev yapmak üzere 5 asil, 3 yedek üyenin işaretle oylama usulü ile seçilmesi,
 17. 2023  Mali Yılına ait Denetim Komisyonu raporunun okunarak İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması,
 18. İl Özel İdaresi personeline Sosyal Denge Tazminatı verilmesi İle ilgili yetkili sendika ile Sözleşme yapılması için İl Valisine yetki verilmesinin görüşülmesi,
 19. Gelecek toplantı gününün tespit edilmesi,

Editör: Öyküm Yavuz