Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2020/3965 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/3965 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KARAHASAN Mahalle/Köy, 102 Ada, 5 Parsel, de kain, tapu kayıtlarında her ne kadar arsa vasfında ise de içerisinde 2 adet ahır bir ev ve sundurmalar bulunmaktadır.
Adresi : Karahasan Köyü 102 Ada 5 Parsel Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 1.219,48 m2
Kıymeti : 411.894,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Dosyada bulunan takbis takyidat raporundaki gibidir. Ayrıntısı tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 14:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 14:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 14:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, ELMACIK Mahalle/Köy, SUNGURLU Mevkii, 228 Ada, 60 Parsel, de kain tarla.
Adresi : Elmacık Köyü Sungurlu Mevkii 228 Ada 60 Parselde Kain Taşınmaz. Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 17.839,15 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 56.133,85 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyadaki takbis takyidat raporundaki gibidir. Ayrıntısı tapu kayıtlarından öğrenilebilir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 14:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 14:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 14:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 14:41

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, KARAHASAN Mahalle/Köy, KODUKLU Mevkii, 684 Parsel, de kain tarla.
Adresi : Karahasan Köyü Koduklu Mevkii 684 Parsel Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 5.000 m2
Kıymeti : 47.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Dosyada bulunan takbis takyidat raporundaki gibidir. Ayrıntısı tapu kayıtlarından öğrenilebilidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/09/2023 - 14:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/09/2023 - 14:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 14:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 14:51

28/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01870103