Örnek No:54*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2023/15594 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15594 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.064.266,00 32524 Taşınır Muhtelif marka/model inşaat malzemeleri

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2023 - 10:11
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2023 - 10:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 10:11
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:11

20/09/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN01895400