Örnek No:55*

T.C.
UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/52266 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/52266 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaza ait tapu kaydı bilgi tablosu
İl/İlçe :Uşak/Merkez
Mahalle/Köy Adı :Elmalıdere Mah.
Ada/Parsel :3797/5
Yüz ölçüm :323,03m2
Ana taşınmaz nitelik :Arsa
İmar Durumu: İmar Planında ikiz nizamda iki kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 323.030,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Uşak 2 Asliye Hukuk Mahkemesinin 03/08/2022 tarih ve 2022/367 Esas sayılı dosyasından İhtiyati Haciz şerhi vardır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 - 10:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2023 - 10:08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 10:08

20/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01915428