Örnek No:55*

T.C. UŞAK İCRA DAİRESİ

2022/43551 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/43551 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, ÇEVRE Mahalle/Köy, 261 Ada, 3 Parsel, arsa nitelikli taşınmazın 7538/90457 hissesi
Adresi : Çevre Mah. 261 Ada, 3 Parsel Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 904,57 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli revize edilmiş hali askıda bulunan planında ( plan henüz kesinleşmemiş) ticaret+konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 565.350,00 TLKDV Oranı : %10( Teslim tarihindeki güncel oran alınır) Kaydındaki Şerhler: 15/05/2024tarihli UYAP Takbis Takyidat raporu gibidir.

  1. Uşak İdari Mahkemesinin İptal kararı vardır beyanı,
  2. İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 3. İdari Dava Dairesinin 11/10/2022 tarih ve 2022/1254 Esas, 2022/1502 karar nolu iptal kararı vardır beyanı,
  3. Haciz kayıtları

Artırma Bilgileri
1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 14:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:50
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak İl, Merkez İlçe, ÇEVRE Mahalle/Köy, 261 Ada, 4 Parsel, sayılı arsa nitelikli taşınmazın 4436/83944 hissesi
Adresi : Çevre Mah. 261 Ada, 4 Parsel Uşak Merkez / UŞAK
Yüzölçümü : 839,44 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli revize edilmiş hali askıda bulunan planında ( plan henüz kesinleşmemiş) ticaret+konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 332.700,00 TLKDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 15/05/2024tarihli UYAP Takbis Takyidat raporu gibidir.

  1. Uşak İdari Mahkemesinin İptal kararı vardır beyanı,
  2. İzmir Bölge İdare Mahkemesinin 3. İdari Dava Dairesinin 11/10/2022 tarih ve 2022/1254 Esas, 2022/1502 karar nolu iptal kararı vardır beyanı,
  3. Haciz kayıtları

Artırma Bilgileri
1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 15:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/08/2024 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 15:00
15/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02034162