Eğitim Bir Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara, taslakla alakalı şunları söyledi, “Olması gerekenlere değinen Bilal Kara, şöyle söyledi: “Öğretmen adaylarına ilişkin mali ve sosyal hükümler kapsamında öğretmen adayı olarak geçirilen sürelerin, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespiti ile öğretmenlikte/uzman öğretmenlikte geçmiş sayılacak sürelerin tespitinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Öğretmen adaylarına ödenmesi öngörülen ücretin, 9/1 kadrolu öğretmenler için öngörülen ücretten daha düşük olmaması sağlanmalıdır. Öğretmen adaylarının hukuki statüsünün düzenlenmemiş olması bir eksikliktir. Başvuru şartları, hazırlık eğitimine kabul şartları, hazırlık eğitimi süresindeki hak ve yükümlülüklerinin kanunla düzenlenmiş olduğu gözetildiğinde öğretmen adaylarının statü hukuka tabi olduğu; işçi sayılmadıkları suretle de kamu görevlisi olduklarına şüphe yoktur.

Bu nedenle, öğretmen adaylarının, hazırlık eğitimi süresince kamu görevlisi oldukları ifade edilmelidir. Diğer taraftan, bu durum, sözleşmeli öğretmenliğe atanma ve sonrasında kadroya geçiş sürecinde bu kişilerin mesleğe girişten itibaren 5 yıl süreyle yer değişikliği hakkından mahrum kalmalarına yol açacaktır. Yine bu düzenleme uzun vadede birçok davaya sebebiyet vereceği gibi sosyal güvenlik/emeklilik hakkının kısıtlanması gibi bir söylem üzerinden polemik/dava konusu hâline getirilecektir.

Bu itibarla, öğretmen adayı olarak geçirilen sürelerin, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespiti ile öğretmenlikte/uzman öğretmenlikte geçmiş sayılacak sürelerin tespitinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Başarı, üstün başarı belgesi ile ödülün 657 sayılı Kanun’un 122. maddesi kapsamında verilmesi düzenlenmiş ise de söz konusu maddede mülkî idare amirlerinin bahse konu belge ve ödül vermesine yönelik objektif, ölçülebilir, denetlenebilir kıstaslara yer verilmediğinden adil ve ölçülebilir bir başarı/ödüllendirme sistemi açısından başarı/üstün başarı belgesi ve ödül verme yetkisi Bakanlıkça belirlenecek kıstaslar çerçevesinde il millî eğitim müdürlerine verilmelidir.” Dedi.

Editör: Ozan Yavuz