Örnek No:55*

T.C.
UŞAK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Uşak İli, Merkez İlçesi, Elmalıdere Mahallesi 6308 Ada 8 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasıfla 143,85 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır.
İmar Durumu Uşak Belediyesi 1000 ölçekli planında, bitişik nizamda 2 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti 536.000,00 TL
KDV Oranı %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:11
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 11:11
29/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01975760