Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek olmak amacıyla hazırlanan, TKDK tarafından uygulanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamında ödemesi tamamlanan 22 projenin tutarları şöyle: Çiftlik faaliyeti ve iş geliştirme: 12 milyon 175 bin TL, Hayvancılık: 7 milyon 557 bin TL, Gıda işleme ve pazarlama: 7 milyon 138 bin TL, Yerel kalkınma stratejileri: 412 bin 799 TL, Teknik destek: 355 bin TL

IPARD Programı kapsamında AB standartlarında hayata geçirilen yatırımlarla kırsalda gelir seviyesinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, çalışma çağındaki 18-40 yaş nüfusun kentlere göçünün önlenmesi amaçlanıyor.

Editör: Öyküm Yavuz