Evinin İhtiyacı
Evinin İhtiyacı

UŞAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARININ DENETİM VE DESTEKLENMESİ PROJESİ İLE YABAN HAYATININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI PROJESİ ÇALIŞMALARINA AİT D

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

UŞAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARININ DENETİM VE DESTEKLENMESİ PROJESİ İLE YABAN HAYATININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI PROJESİ ÇALIŞMALARINA AİT D

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ UŞAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Uşak Şube Müdürlüğü 2020 Yılı Biyolojik Çeşitlilik Çalışmalarının Denetim Ve Desteklenmesi Projesi İle Yaban Hayatının Korunması, Geliştirilmesi Ve Sürdürülebilir Kullanımı Projesi Çalışmalarına Ait Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2020/126845

1.İdarenin

a)Adresi: Kurtuluş Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:90 MERKEZ/UŞAK

b)Telefon ve Faks Numarası: 0276 2273724 – 0276 2273723

c)Elektronik Posta Adresi: bolge5.dkmp@tarimorman.gov.tr

ç)İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2.İhale Konusu Hizmetin

a)Niteliği, Türü ve Miktarı: Uşak ili 2020 yılı Biyolojik çeşitlilik çalışmalarının denetimi, desteklenmesi ve yaban hayatının korunması geliştirilmesi sürdürülebilir kullanımı çalışmaları için teknik şartname doğrultusunda 2 adet Orman/Orman endüstri Mühendisi alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı Yer: Uşak Şube Sorumluluk Sahaları

c)Süresi: İşe başlama tarihi 01.04.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

3.İhalenin

a)Yapılacağı Yer: Kurtuluş Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:90 Uşak Şube Müdürlüğü UŞAK

b)Tarihi ve Saati: 17.03.2020 – 10.00

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale konusu iş Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. Aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirmesi için, Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği gereğince ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri odasından alınmış “Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 sayılı kanuna ait mesleki faaliyet ihale yetkinlik belgesi”

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin P oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Ormancılık Faaliyetleri ile ilgili Teknik Danışmanlık hizmetlerini içeren her türlü danışmanlık ve hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kurtuluş Mahallesi İsmetpaşa Caddesi No:90 Uşak Şube Müdürlüğü UŞAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer Hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık